8-41-521171 nauditas@splius.lt

Įmonių steigimas

Mūsų įmonė atliks visus darbus reikalingus įmonei įsteigti, staigiame visų juridinių tipų įmones Lietuvoje:

– UAB steigimas;

– individualios įmonės steigimas;

– viešosios įstaigos steigimas

– kitų juridinių asmenų steigimas.

 

Likviduojant įmone atliekame šias procedūras:

– paruošiame dokumentus, reikalingus likvidavimo procedūroms atlikti, pateikiame juos atitinkamoms institucijoms;

– pasirūpiname pažymų, reikalingų baigiant likvidavimo procedūras, gavimu;

– parengiame galutines finansines ataskaitas ir deklaracijas.