8-41-521171 nauditas@splius.lt

Paslaugos

 • Pirminių dokumentų įvedimas į buhalterinę programą Finvaldą.
 • Suformuojami pirkimų pardavimų žurnalai pinigų judėjimo žurnalai pagal įmonės specifiką.
 • Ilgalaikio turto apskaita: įsigijimas, nusidėvėjimas bei nurašymas – pateikiami glaustai aiškiai ir informatyviai.
 • Trumpalaikio turto apskaita apima sandėlinę atsargų apskaitą, kai atsargos grupuojamos pagal įvairius požymius, atsiranda galimybė pateikti įvairias finansines analizes.
 • Klientams suteikiama galimybė per internetinį modulį operatyviai gauti informaciją apie atsiskaitymus su pirkėjais bei tiekėjais.
 • Bendrajame žurnale daromi koreguojantys įrašai, priskaitomas darbo užmokestis ir įmonei priklausantys mokesčiai.
 • Užpildome deklaracijas bei ataskaitas Sodros skyriams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, statistikai – siunčiame elektroniniu būdu, todėl klientui nebereikia nešti deklaracijų nei į VMĮ skyrius, nei į Sodros skyrius.
 • Pagal suvestus duomenis operatyviai galime pateikti pelno (nuostolių) ir balanso ataskaitas suvestines apie klientų atsiskaitymus.
 • Turime įsigiję algos skaičiavimo programą todėl metams pasibaigus atspausdiname darbuotojų korteles, bei įvairias reikalingas pažymas darbuotojams apie darbo užmokestį.
 • Turime įsigiję gamybos kalkuliacijos ir savikainos perskaičiavimo programas galime tvarkyti ,bet kokia gamybinę įmonę.
 • UAB „Nauditas“ specializuojasi apskaitos modulių įdiegimais buhalterinėje apskaitos programoje „Finvalda“. Turime susikūrę įmonių apskaitos šablonus paslaugų, transporto, maitinimo, prekybinėms, suminei apskaitai, gamybos įmonėms, skyrius.